Αναρτήθηκε από: gym4thes | 13/10/2010

Απουσίες, δικαιολόγηση απουσιών

Σχετικά με τις απουσίες

Στο Γυμνάσιο απουσία θεωρείται η μη παρουσία του/της μαθητή/τριας σε μια διδακτική ώρα. Έτσι, αν κάποιος/α μαθητής/τρια απουσιάσει από το σχολείο μία ημέρα θα χρεωθεί με 7 απουσίες, όσες και οι διδακτικές ώρες. Σε περίπτωση απουσίας από σχολικό περίπατο ή οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση του σχολείου, π.χ. σχολική γιορτή, τότε χρεώνονται και πάλι 7 απουσίες.

Στο Γυμνάσιο οι μαθητές/τριες μπορούν να απουσιάσουν από το σχολείο ως 114 διδακτικές ώρες ή, για να το πούμε αλλιώς, μπορούν να κάνουν 114 απουσίες.

Για να θεωρηθεί η φοίτηση επαρκής και να έχει το δικαίωμα ο/η μαθητής/τρια να προσέλθει στις εξετάσεις του Μαΐου – Ιουνίου, θα πρέπει από τις 114 απουσίες οι 5ο να είναι δικαιολογημένες είτε από τον γονιό – κηδεμόνα είτε από γιατρό.

Σχετικά με τη δικαιολόγηση των απουσιών

α) Δικαιολόγηση απουσιών από γονείς – κηδεμόνες: Οι γονείς – κηδεμόνες, για να δικαιολογήσουν τις απουσίες, πρέπει να έρθουν στο σχολείο και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες (2 εβδομάδες) από την επιστροφή του/της μαθητή/τριας στο σχολείο. Μετά την παραπάνω προθεσμία οι απουσίες δε δικαιολογούνται. Επίσης, οι γονείς – κηδεμόνες μπορούν να δικαιολογήσουν μέχρι 2 συνεχόμενες ημέρες απουσίας.

β) Δικαιολόγηση απουσιών από γιατρό – νοσοκομείο: Αν οι απουσίες είναι 3 ημέρες ή και περισσότερο, τότε για τη δικαιολόγησή τους χρειάζεται χαρτί από γιατρό ή από νοσοκομείο.

β) Απουσίες που δε δικαιολογούνται: Δε δικαιολογούνται οι μονόωρες απουσίες, οι απουσίες από τη γυμναστική, οι αποβολές.

Advertisements

Responses

  1. […] 13/10/2010:  Απουσίες, δικαιολόγηση απουσιών […]


Kατηγορίες

Αρέσει σε %d bloggers: